אינדקס חברי איגוד
הצטרפו לאיגוד פנימי
לוח ארועים

משרד המדען הראשי

 

משרדי הממשלה

מנהל: מר אבי חסון                


 משרד המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר אחראי ליישום מדיניות הממשלה בנוגע לתמיכה ולעידוד של המחקר והפיתוח התעשייתי (מו"פ).

רוב התמיכה ותכניות התמריצים בישראל מתנהלות על פי "החוק לעידוד המחקר והפיתוח התעשייתי – 1984", ("החוק").

מטרת החוק לעודד חברות ישראליות להשקיע בפרויקטים של מו"פ, כאשר הממשלה משתתפת בסיכון הטמון בפרויקטים מסוג זה.

הוצאה זו כוללת גם תאור מפורט של ההסכמים הבינלאומיים לשיתוף פעולה בתחום המו"פ.

פרטים מיוחדים:

ישראל חתמה על הסכמים דו-לאומיים למו"פ תעשייתי עם מדינות זרות רבות.


כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
ת.ד.:  3166, ירושלים 91036
טל:    972-26662486   
פקס:  972-2-6662930
אתר אינטרנט: www.economy.gov.il

עבור לתוכן העמוד