צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד לחימה), התשע"ג – 2013

מידע נוסף:
מכתב לחברים צו  על יצוא בטחוני  מכתב לחברים צו על יצוא בטחוני
צו ציוד לחימה אחרי הדיון אצל ר' אפי עם הערות הבהרה למשרד הכלכלה  23 יוני 2014  צו ציוד לחימה אחרי הדיון אצל ר' אפי עם הערות הבהרה למשרד הכלכלה 23 יוני 2014
עבור לתוכן העמוד