איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה

Contact

 

 

First Name

Family Name

Function

Tel:

Fax:

E-mail

Doron

Kurtz

Director General

03-5198862

03-5161003

doronk@iaesi.org.il

Gal

Feniger

Director General - A & Economist

03-5198836

03-5161003

galf@iaesi.org.il

Orit

Aloni

 Director General - Secretary

03-5198863

03-5161003

orit@iaesi.org.il

Merav

Paz

Responsible for the site

03-5198753

03-5161003

merav@iaesi.org.il

Daronet Web Building