אינדקס חברי איגוד
הצטרפו לאיגוד פנימי
לוח ארועים

התאחדות התעשיינים בישראל

 

ארגונים מקצועיים

התאחדות התעשיינים בישראל

 מנכ"ל: מר רובי גינל

מאז היווסדה בשנת 1921, מהווה התאחדות התעשיינים בישראל כוח מניע מרכזי במשק הישראלי בכלל ובמגזר התעשייתי בפרט. כאז כן היום מכירה ההתאחדות במחויבותה הממלכתית לקידום יעדים לאומיים: ביטחון כלכלי ועצמאות כלכלית.

התאחדות התעשיינים בישראל מהווה גורם כבד-משקל בקבלת החלטות בתחומי המאקרו-כלכלה, העבודה וסחר החוץ בהם היא מעורבת, הן ברמת החקיקה, מול הכנסת - בייזום הצעות-חוק - והן ברמת הביצוע מול הממשלה.

בשל מיקומה המרכזי בין שלושת הגורמים המעצבים את כלכלת המדינה (ממשלה-התאחדות-הסתדרות), עושה התאחדות התעשיינים בישראל כל מאמץ לאזן בין אחריותה לאיתנות המשק והחברה, לבין מחויבותה לייצוג האינטרסים של החברים בה, קידום מעמדם וחיזוק כוחם התחרותי של התעשייה ושל התעשיין במשק הישראלי ובכלכלה העולמית.  


כתובת: רחוב המרד 29, תל אביב, 68125

טל:   972-3-5198787

פקס: 972-3-5162026

אתר אינטרנט: http://www.industry.org.il/

עבור לתוכן העמוד